מערכת מידע גיאוגרפית המציגה באופן ויזואלי מסד נתונים על גבי מפת אורתופוטו מעוגן לרשת קואורדינטות.

GIS מערכת

תצלום אווירי נרחב המעוגן לרשת קואורדינטות לצרכים הנדסיים, מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) ועוד.

מיפוי אורתופוטו

ביצוע מגוון סקרים גיאוגרפיים והטמעתם במערכות GIS. 

סקר גיאוגרפי