מערכת מידע גיאוגרפית המציגה באופן ויזואלי מסד נתונים על גבי מפת אורתופוטו מעוגן לרשת קואורדינטות.

GIS מערכת

תצלום אווירי נרחב המעוגן לרשת קואורדינטות לצרכים הנדסיים, מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) ועוד.

מיפוי אורתופוטו

ביצוע מגוון סקרים גיאוגרפיים והטמעתם במערכות GIS. 

סקר גיאוגרפי
כל הזכויות שמורות ©
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
סקיי מאפ פועלת ברישיון הפעלה  אווירי מספר 241/07/2017 מרשות התעופה הארחית
ובעלת ביטוח תעופתי כנדרש בחוק לפעילות מסחרית 
ניווט
יצירת קשר
רשיון הפעלה אווירי
צילומי אוויר
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon