סקרים גיאגרפיים

Sky Map מבצעת סקרים לצורך איסוף וניתוח מידע גיאוגרפי בתחומים שונים.

הסקרים מתבצעים בשיתוף פעולה עם מודדים מוסמכים לקבלת מידע אמין למתרחש בקרקע.

ביצוע צילום אווירי לקבלת נתונים בזמן אמת וניתוחם על ידי מפענח תצלומי אוויר מקצועי.

ניתוח המידע ע"י מומחי GIS ו-CAD להקמת מסדי נתונים ושכבות מידע לשימוש במערכות ממ"ג.

  • סקרי ארנונה ונכסים

  • סקר עצים

  • סקר גינות ציבוריות

  • סקרים תברואתיים (פחי אשפה, מתקני מיחזור וכד')

  • סקרי תשתיות זורמות (מים, ביוב וניקוז)

  • סקרים חקלאים (מעקב אחר גידולים חקלאיים, איתור מחלות ומזיקים חקלאיים)

 

הסקרים הגיאוגרפיים מוזנים למערכת ה-GIS ומאפשרים מעקב אחר המתרחש בשטח מהמשרד.

הצגת הנתונים בצורה ויזואלית על גבי המפה ובכך להקל את תהליך קבלת ההחלטות לגבי המתרחש בשטח.

ייצוא דוחות של הנתונים בלחיצת כפתור.

שירותי Sky map