רישיון הפעלה אווירי וביטוח

.סקיי מאפ בעלת רישיון הפעלה אווירי מסחרי להטסת כתב"מ הניתן מרשות התעופה האזרחי

.מפעיל הכטב"מ בסקיי מאפ עבר את מבחני רשות התעופה האזרחית והינו בעל רישיון הפעלה אווירי כמקובל בחוק

 

.כלי הטייס שבבעלות סקיי מאפ נבדקו ואושרו ע"י רת"א והינם בעלי מספר כנף וביטוח תעופתי כמקובל בחוק

 

חברה בעלת רישיון הפעלה אווירי עוברת תהליך ארוך המצריך ממפעילי החברה לעבור מבחנים עיוניים ומעשיים מאתגרים ע"י בוחנים מרשות התעופה האזרחית שבודקים ידע ברמה התאורטית והמעשית בהפעלת כלי טייס

.כלי הטייס שברשות החברה נדרשים גם הם לעבור בדיקה ע"י בוחן רת"א ולקבל מספר כנף

לאחר השלמת הנ"ל החברה יכולה לעשות ביטוח תעופתי המאפשר לה לבצע עבודות צילום אווירי באופן חוקי

 

!!!צילום אווירי מסחרי שלא ברישוי רשות התעופה האזרחית הינו עברה על החוק

ביטוח תעופתי

רישיון הפעלה מסחרי

רישיון הפעלה אווירי

אזורים אסורים לטיסה
כללים להטסת רחפנים - עשה ואל תעשה
כללים להטסת רחפנים