agmon sky ride
agmon sky ride

מגדל הרמה
מגדל הרמה

חקלאות גלילית
חקלאות גלילית

agmon sky ride
agmon sky ride

1/9
sky map logo new.png

מיפוי וצילומי אוויר - Sky Map

השירותים שלנו

מערכות מידע גיאוגרפיות משמשות אירגונים רבים למטרות מיפוי, ניתוח ובקרה של נתונים באופן ויזואלי ומדויק על גבי מפה מעוגנת לרשת קואורדינטות.

שימוש ב-GIS מאפשר למשתמש לגשת למידע בלחיצת כפתור על ידי שאילתות מרחביות ולהקל את תהליך קבלת ההחלטות של אותו אירגון.

אורתופוטו הוא צילום אוויר אנכי איכותי המעוגן לרשת קואורדינטות לשימוש במערכות GIS ולצרכים הנדסיים.

הצילום מתבצע בעזרת מצלמת רחף מתקדמת המפיקה תמונות אנכיות מגבהים שונים.

פיענוח התצלומים מתבצע ע"י מפעח תצלומי אוויר ומעוגן לרשת קואורדינטות באופן מדויק.

ביצוע סקרים גיאוגרפיים במגוון תחומים לארגונים פרטיים, עסקיים וציבוריים.

איסוף מידע באמצעות צילומי אוויר עדכניים שמבצעת החברה או בעזרת מודדים מוסמכים המבצעים מדידות בשטח.

ניתוח המידע ע"י מפענח צילומי אוויר מקצועי והקמת מסד נתונים לשימוש במערכות מידע גיאוגרפיות.

צילום אווירי בעזרת מצלמת רחף מתקדמת לקבלת תמונות מזוויות וגבהים שונים, יוצר חווית צפיה מרהיבה ומיוחדת שלא ניתן לקבל ע"י מצלמות רגילות.

צילומי אוויר משמשים לשיווק עסקים, פרסום, תכנון אדריכלי, מעקב אחר פרויקטים הנדסיים, תיעוד אירועים ועוד מגוון רב של יישומים.

פרויקטים לדוגמא בתחום צילומי האוויר

צילום סטילס אווירי

צילום וידאו אווירי